Darius Banner Darius Banner

De methodiek voor duurzame uitstroom

Wij geloven in optimale en duurzame participatie van alle mensen.

Dariuz ondersteunt gemeenten en SW-organisaties bij het vormgeven en uitvoeren van het sociaal beleid. Wij bieden slimme oplossingen, die bijdragen aan een optimaal en duurzaam participatieproces.

Wat doen wij voor u?

Sociale diensten staan voor de uitdaging met minder middelen toch duurzame uitstroom van zoveel mogelijk mensen te realiseren. Om dit mogelijk te maken heeft Dariuz een methodiek ontwikkeld, die wetenschappelijk onderbouwd is door TNO. Dariuz helpt u bij het stevig neerzetten van drie belangrijke pijlers:

  1. Inzicht: Dariuz brengt betrouwbaar de mogelijkheden en beperkingen van uw cliënten in kaart en geeft inzicht in de kenmerken van uw populaties (WWB’ers, Wsw’ers en Wajongeren). 
  2. Effectief en efficiënt werken: Dariuz faciliteert effectieve en efficiënte werkprocessen binnen uw organisatie, waarbij methodisch handelen, eigen regie en het inzetten van de juiste partners centraal staan.
  3. Een resultaatgerichte werkgeversbenadering: met Dariuz matcht u de competenties van werknemers met de gewenste competenties van werkgevers. Zo komt een duurzame relatie tussen werkgever en medewerker tot stand.

Dariuz® HRM

Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring in de sociale zekerheid, is Dariuz® HRM ontwikkeld. Dariuz® HRM maakt duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen reguliere organisaties mogelijk.

Contact

Wilt u meer weten over de oplossingen van Dariuz? Neem contact met ons op via 040 - 750 55 75.

Lees meer over onze oplossingen
Lees meer over Dariuz HRM